Menu

Vesikaste

Kaste on yksi uskovan tärkeimpiä asioita ja aivan uskonelämän perusasioita, joka kuuluu jo uskonelämän alkumetreille. Tämä on myös aihe, josta saarnataan aivan liian vähän seurakunnissa. Harvoin jos lähes koskaan kuulet siitä saarnattavan, paitsi kastekokouksessa. Kuitenkin se on asia, jonka pitäisi olla itsestään selvä jokaiselle uskovalle. Jeesus kastettiin Jordanissa, ennen kuin hän edes aloitti palvelutehtäväänsä. Herra on kehottanut minua kirjoittamaan kasteen merkityksestä. En ole aiemmin kirjoittanut koko artikkelia siitä, mutta koska aihe on aina ajankohtainen, niin tuon sen nyt esiin.Sivuutamme usein kasteen merkityksen sen jälkeen kun meidät on kastettu, emmekä enää välttämättä edes ajattele sitä sen kummemmin. Hienoa kun asia on hoidettu, mutta on joskus hyvä pohtia sen syvällistä merkitystä. Se on paljon tärkeämpi asia kuin monesti edes tajuamme sen olevan. On uskovia, jotka ovat olleet jo pitkään uskossa, eivätkä he ole edes käyneet vielä vesikasteella. Olen itse kastanut kerran n. 60 vuotiaan pariskunnan, jotka olivat olleet uskossa jo 14 vuotta. Hyvä että asia selvisi. Joidenkin kirkkokuntien edustajat eivät edes usko upotuskasteeseen, vaan heille riittää, kun on kastettu lapsena. Mutta se ei riitä Jumalalle. Kreikankielinen alkuteksti sanalle kaste tarkoittaa veteen upottamista. Lapsikaste ei ole raamatullinen kaste. Kun Jeesus kastettiin, hän nousi ylös vedestä ja sen jälkeen taivaat aukenivat ja Jumalan Henki laskeutui hänen ylleen. Eli Jeesus kastettiin upottamalla veteen.  
Jeesuksen kaste

Jos ajattelet syvällisemmin Jeesuksen kasteelle menoa ja sitä, kun Johannes yritti estellä häntä, niin hän sanoi Johannekselle: ”Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus.” Kaste oli Jeesukselle äärimmäisen tärkeä asia. Oletko ajatellut koskaan syvällisemmin tätä jaetta? Jeesus sanoi: ”näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus.” Jos Jeesusta ei olisi kastettu, hänen lunastustyönsä ei olisi ollut täydellinen. Kaikkea ei olisi täytetty. Jos Jeesusta ei olisi kastettu, hän ei olisi voinut edes lunastaa meitä, koska hänen työnsä piti olla täydellinen ja hänen piti elää täydellinen elämä, jotta se olisi ollut edes mahdollista. Sen jälkeen, kun Jeesus nousi vedestä, kuului Isän ääni joka sanoi: ”Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt.” Hän sai sen jälkeen Isän hyväksynnän, hänet voideltiin Pyhällä Hengellä palvelutehtäväänsä. 

Usko ja kaste

Erittäin tärkeä kohta on myös Markuksen evankeliumi 16:16: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Nämä kaksi asiaa ovat yhdistetty, usko ja kaste. Tiedämme, että kaste ei ole pelastava. Jos ihminen ei ole uudestisyntynyt, niin ei auta vaikka kuinka menisi kasteelle. Ensiksi, kuten tästä näemme, tulee usko ja sen jälkeen kaste. Tämä on myös erinomainen jae kumoamaan lapsikasteen, koska onhan päivän selvää, että 3 kuukauden ikäinen vauva ei ymmärrä yhtään mitään vielä uskon asioista. Eli ensiksi pitää uskoa ja sen jälkeen tulee välittömästi kaste. Se kuuluu täyteen evankeliumiin. Alkuseurakunnassa uskoon tulleet kastettiin välittömästi. Tästä on monia esimerkkejä Raamatussa. Kornelius ja hänen perheensä kastettiin aivan välittömästi tultuaan uskoon. Samoin kastettiin vanginvartijan perhe joka tuli Paavalin saarnan kautta uskoon, sekä synagogan esimies Krispus ja hänen perheensä, samaten helluntaipäivänä 3000 uskoon tullutta. Kun Filippus julisti evankeliumia etiopialaiselle hoviherralle, hän halusi ottaa heti kasteen kun he tulivat veden ääreen. Tässä on myös erittäin tärkeä kohta, joka löytyy alkukielestä, mutta joka on otettu pois meidän vanhasta Raamatun käännöksestä, mutta se on laitettu uuteen Raamattu Kansalle käännökseen. Se on jae Apt. 9:37 ja siinä sanotaan: "Silloin Filippus sanoi hänelle: ”Jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon. ”Hoviherra vastasi: ”Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika.” Silloin hänet kastettiin. Nämä ovat kiistattomia Raamatunkohtia, jotka selkeästi kumoavat lapsikasteen.Kun Jeesus sanoi Markuksen evankeliumin 16 luvussa: ”joka kastetaan”, se tarkoittaa että kasteella on suuri merkitys uskovalle. Hän liitti kasteen ja uskon vahvasti yhteen. Jeesus sanoi sen jälkeen: ”Joka ei usko tuomitaan kadotukseen.” Eli usko on pelastava, mutta kaste on äärimmäisen tärkeä. Sanoisinko näin, että en uskaltaisi olla menemättä kasteelle, jos olen uudestisyntynyt uskova. Jotain suurta puuttuu silloin uskonelämästä, eikä se ole Jumalan täydellisen tahdon tekemistä. Silloin uskova ei voi millään olla täysin Jumalan tahdossa, jos hän ei ole mennyt kasteelle. Asia on aivan selvä. Saatana yrittää estää ihmistä menemästä kasteelle, koska se tietää, että kasteelle meno on Jumalan tahdon tekemistä ja se miellyttää jumalaa. 

Kasteen merkitys

Mitä itse asiassa tapahtuu kasteessa? Mikä on sen tarkoitus? Onko se vain rituaalinen toimenpide, joka uskovan on pakko tehdä? Ei ole! Roomalaiskirje selittää tämän hyvin. Room. 6:3-5 sanoo: ”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa.” 
Ensinnäkin kasteelle meno on julkinen tunnustus ihmisten edessä siitä, että on lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Raamattu sanoo: sen joka tunnustaa Jeesuksen ihmisten edessä, sen hän tunnustaa Isän edessä. Sen joka kieltää Jeesuksen ihmisten edessä, sen hän kieltää Isän edessä. Kasteella saadaan tämä asia myös laitettua kuntoon, eli julkinen tunnustaminen. Tietysti meidän pitää aina julkisesti tunnustaa Jeesus jos joku kysyy uskomme perustusta. 

Kaste symbolisoi uutta luomusta

Kasteessa meidät kastetaan Kristuksen kuolemaan ja samalla meidät haudataan hänen kuolemaansa. Eli kun Jeesus kuoli, kaste symbolisoi sitä, että olemme hänen kanssaan kuolleet maailmalle ja vanhalle elämälle. Useinhan kastettaessa sanotaan: upotetaan kasteenhautaan. Se kuvastaa meidän vanhan elämämme ja syntisen ruumiimme kuolemaa. Kun sitten nousemme ylös kasteen haudasta, niin se taas sitä vastoin symbolisoi Jeesuksen ylösnousemusta ja meidän uutta elämää Kristuksessa, eli uudestisyntymäämme ja samalla Jeesuksen ja myös meidän tulevaa ylösnousemusta. Kaste myös kuvastaa sitä, kuinka meidät on liitetty Kristukseen ja hänen ruumiiseensa. 

Alkuseurakunnassa samaten kuin juutalaisille kaste oli merkityksellinen. Jeesuksen keskustellessa Nikodeemuksen kanssa hän sanoi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.” Tästä on erilaisia tulkintoja. Joidenkin mielestä Jeesus tarkoitti vedellä Jumalan sanaa, koska Raamatussa käytetään Jumalan sanasta myös vettä symbolisena merkityksenä. 
Eräs tulkinta ja selkeämpi ja paremmin kontekstiin sopiva selitys on se, että Jeesus tarkoitti vedellä selkeästi kastetta. Nimittäin juutalaiset ymmärsivät hyvin kasteen merkityksen. Mm. juutalaisuuteen kääntyneet pakanat kastettiin upottamalla vedessä, joka oli julkinen tunnustus heidän kääntymyksestään. Toisin sanoen kun Jeesus puhui kasteesta, asia oli selvä Nikodeemukselle, tai ainakin piti olla. Pitää syntyä uudesti Pyhästä Hengestä ja sen jälkeen vesikasteessa tunnustaa julkisesti seuraavansa Jeesusta. 

Kaste on erittäin tärkeä toimenpide ja sen pitäisi olla se ensimmäinen asia, joka tehdään uskoon tulon jälkeen. Itselläni meni 4 – 5 kuukautta ennen kuin menin kasteelle tultuani uskoon. Evalla meni hieman pidempään, lähes vuosi. Varmaankin katolisuuden siteet olivat ne este hänen kohdallaan. 

Jos nyt on joku joka lukee tätä artikkelia, eikä ole vielä käynyt kasteella ja olet uudestisyntynyt uskova, niin ota ihmeessä kaste heti kun voit. Sovi aika kasteelle, äläkä viivyttele! Se on Jumalan tahto kohdallasi ja siten täytät kaiken vanhurskauden. 
On myös tapauksia, kun jotkut ovat kastettaessa saaneet Pyhän Hengen kasteen noustessaan vedestä, tai jotkut ovat parantuneet sairauksistaan tai vapautuneet siteistään. Joka tapauksessa Jumala siunaa päätöksesi, kun haluat mennä vesikasteelle joka tapahtuu Raamatun mukaan.