Menu

Opetus sivuilla voit lukea kristillistä opetusta Jumalan sanastaSuurin osa ihmisistä mukaan lukien uskovat elävät elämäänsä ulkoa sisäänpäin. Ihmiselle joka ei ole uskossa tämä on normaalia, koska hän ei voi todellisuudessa elää sisältä ulospäin kuten uskova ihminen voi elää. Kun puhun elämästä ulkoa sisäänpäin, tarkoitan tällä elämää jota lähes kaikki ihmiset maailmassa elävät. Ulkoa sisäänpäin elämä toimii sitten, että se elää ja toimii olosuhteiden perusteella ja niiden mukaan. Uskomattomalla ihmisellä ei ole niitä resursseja, jotka uskovalla on. Se voimavara miten uskova voi ja miten hänen pitäisi elää sisältä ulospäin, on Jumalan valtakunta ja Pyhä Henki meidän sisällä. Valitettavasti monet uskovat elävät samoin kuin maailman ihmiset, eli he kiinnittävät huomionsa vain olosuhteisiin eivätkä Jumalan lupauksiin. Tämän kaltainen elämä on stressaavaa ja jos elämme tämän maailman ja olosuhteiden mukaan, emme voi täysin kokea Jumalan lupauksia elämässämme.

Jumala ei mitenkään ole sidottu eikä toimi tämän maailman eikä meidän olosuhteiden mukaan. Hän toimii lupauksensa mukaan ja sen mukaan, mikä on Raamattuun kirjoitettu. Raamattu on täynnä Jumalan lupauksia, ja ne lupaukset soveltuvat mihinkä tahansa olosuhteeseen mikä elämässämme vallitsee. Jeesus sanoi: ”ei Jumalan valtakunta tule näkyvällä tavalla, vaan Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä.” Tämä tarkoittaa sitä rajatonta potentiaalia mikä meissä sisällä asuu Pyhän Hengen kautta. 
Miten voimme käytännössä päästä tämän kaltaiseen elämään? Ensimmäinen askel on, että ihminen uudestisyntyy. Se on edellytys kaikkeen siihen, että ihminen voi elää elämänsä sisältä ulospäin eikä päinvastoin. Toinen askel on, että oppii tuntemaan kunnolla Jumalan sanan, koska muutoin ei voi tietää hänen lupauksiaan. Kolmas askel on, että uskoo hänen lupauksiinsa ja siihen mitä on kirjoitettu. Neljäs ja kenties kaikkein vaativin ja hankalin askel suurimmalle osalle uskovia on se, että soveltaa hänen lupauksensa konkreettisesti omaan elämäänsä ja uskoo ne täysin toteutuvaksi omalla kohdallaan. Tässä neljännessä askeleessa ei enää riitä se jotta teoriassa uskoo, että Jumala voi toteuttaa lupauksensa omalla kohdallaan, vaan elämän pitää mukautua sen mukaan jotta se näyttää siltä, että ihminen itse konkreettisesti uskoo siihen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että elää koko aika sen mukaan ja puhuu sen mukaan mitä Jumala tekee ja lupaa sanassaan. Jos ihminen puhuu päinvastaista, toisin sanoen epäuskoa, se eliminoi Jumalan lupaukset hänen elämässään. En tällä tarkoita sitä, että Jumala ei pitäisi lupauksiaan eikä ne olisi totta, vaan tarkoitan että ne eivät silloin toimi sellaisen ihmisen kohdalla joka sanoillaan ne kumoaa. Tällä tarkoitan sitä, että Jumala toimii sen mukaan mitä me suustamme sanoja päästämme. Raamatun mukaan meidän sanoissa on voima. Jos haluamme elää uskon täyteistä elämää sekä nähdä Jumalan lupausten toimivan kohdallamme, niin puhukaamme kuten Jeesus puhui ja Raamattu kehottaa. Meidän sanoissa on luomisvoima ja sanojen kautta profetoimme omaa elämäämme. 
Olen joskus aikaisemmin puhunut siitä, että kyllä positiivinen ajattelu toimii ihmisen elämässä vaikkei hän olisi edes uskossa.
Omalla kohdallani tulee mieleen esimerkki siitä, kun asuin Yhdysvalloissa ja olin menettänyt kaiken ja ajoin taksia 12-15 h päivässä. Minulla oli sisällä koko ajan kuitenkin tunne ja eräänlainen tietoisuus siitä, että tulen vielä nousemaan tästä. Jotenkin vaikka en ollut silloin vielä uskossa, uskoin että se käytännössä tulee myös tapahtumaan. Tiesin että pystyn siihen. Tämä toteutui konkreettisesti, kun muutimme Suomeen takaisin vuonna 1992. Jo puolessa vuodessa oli elämäni kääntynyt menestykseen siitä, kun lähdimme Yhdysvalloista, koska tullessani Suomeen minulla oli vain 2 pahvilaatikkoa tavaroita ja 2000 markkaa rahaa. Tänä päivänä kun olen uskossa ja Jumalan rajaton voima on sisälläni taivasten valtakunnan kautta, niin asiat saavat toimia vieläkin paremmin. 
Kaiken lähtökohta on, että elää sisältä ulospäin eikä päinvastoin. Se tulee mullistamaan elämän.